!!Xəbərdarlıq!!
Saytımızdan Daha yaxşı faydalanmaq üçün indi buraya Tıklayarak qeydiyyatdan keçin!
Şuşa namaz vaxtları » Ya Huseyn
» » Şuşa namaz vaxtları


Top İstifadəçilər


Admin 31 oktyabr 2013
Xəbərləri: 2566
Şərhləri: 1598
Fatimə Nuri Xuda 23 yanvar 2014
Xəbərləri: 2549
Şərhləri: 41
Yusifi Zəhra 26 dekabr 2013
Xəbərləri: 1392
Şərhləri: 1703
Elya 20 iyun 2014
Xəbərləri: 988
Şərhləri: 2475
Huseynci Medine 2 mart 2014
Xəbərləri: 840
Şərhləri: 2282
RuQeYyA 27 yanvar 2014
Xəbərləri: 578
Şərhləri: 3681
Senem 9 mart 2014
Xəbərləri: 444
Şərhləri: 710
Sirli_melek 19 dekabr 2013
Xəbərləri: 368
Şərhləri: 3937
Allahıma aşiqəm 19 dekabr 2013
Xəbərləri: 310
Şərhləri: 1162

Youtube çevirici

Online Sual-Cavab

 
islam awiqi
islam awiqi
09:38:24

CÜMӘ AXŞAMI GÜNÜN ZİKRİ: LA İLAHӘ İLLӘLLAHUL-MӘLİKUL-HӘQQUL-MU
BİN. (100 DӘFӘ) GÜNÜN DUASI: Rəhman və Rəhim Allahın adı ilә. Hәmd vә sәna olsun o Allaha ki, öz qüdrәti ilә qaranlıq gecәni yarıb, öz rәhmәti ilә işıqlı gündüzü gәtirdi vә gündüzün işıq libasını mәnә geyindirdi. Mәn isә Onun ne'mәtlәrinә qәrq olmuşam. Pәrvәrdigara! Bu gündә mәni (sağ-salamat) saxladığın kimi, sair günlәrdә dә sağ-salamat saxla! Məhәmmәd vә onun övladlarına salavat göndәr, bu gün vә bundan sonrakı gecәlәr vә gündüzlәrdә haram işlәr görüb, günah әmәl kәsb etdiyim üçün mәnә әzab vermә! Bu gün, onda olanlar vә ondan sonrakı günlәrin xeyrini mәnә nәsib et, bu günün, onda olanlar vә ondan sonrakı günlәrin şәrrini mәndәn uzaqlaşdır! Pәrvәrdigara! Hәqiqәtәn mәn, İslam әhd-peymanı ilә Sәnә tәvәssül edir vә Qur'anın ehtiramına Sәnә arxalanıram. Məhәmmәd vә onun Əhli-beytini Sәnin yanında şәfaәtçi seçirәm. Ümid etdiyim әhd-peyman sәbәbi ilә mәnim istәklәrimә rәca qıl! Ey rәhm edәnlәrin rәhm edәni! Pәrvәrdigara! Bu gündә mәnә beş şeyi nәsib et: Bu gündә mәnә yalnız çoxalan kәrәm nәzәrlәrin olsun, mәni yalnız ne'mәtlәrin әhatә etsin, elә bir sağlamlıq әta et ki, onunla Sәnә itaәt etmәk üçün qüvvәli olum vә mәnә elә bir ibadәt qismәt et ki, onunla Sәnin çoxlu savabına nail olum! Mәnә çoxlu halal ruzi әta et, qorxulu hallarda öz tәrәfindәn olan әmin-amanlıqla mәni amanda saxla vә mәni qәm-qüssә tufanlarından qoru! Məhәmmәd vә Ali Məhәmmәdә salavat göndәr vә ona tәvәssül etmәyimi Qiyamәt günü şәfaәtçi vә faydalı et! Hәqiqәtәn, Sәn rәhm edәnlәrin rәhm edәnisәn!
Cavab
Zəhra kənizi

Salam ələyki Allah Məbəs bayramımızı mübarək eləsin Allahım bizlərin çətinliklərimizi həll et günahlarımızı bağışla Bu günün bütün gözəlliklərini xeyrini və bərəkətini bizlərə nəsib et Allahım İmam Zaman ağa (ə.f) zühurunu təcil eylə bizləri Ağamızın zühuru ilə sevindir bizlərə Ağamızın sevdiyi və razı qaldığı ardıcıllarından qərar ver bizləri dünya və axirətdə Əhli-beyt (ə)-la məşhur et Allahım bizlərə İstədiklərimizlə birlikdə Kərbəla Ziyarəti nəsib eylə amin ƏLLAHUMMƏ SƏLLİ ƏLA MUHƏMMƏD VƏ ALİ MUHƏMMƏD VƏ ƏCCİL FƏRƏCCƏHUM Bu bayram münasibətilə başda İmam Zaman ağa (ə.f) olmaqla bütün şiələri təbrik edirəm...
Cavab
CəNNət CiCəyi

Yusifi Zəhra,
Təşəkkür bacm ALLAH RAZI OLSUN
Cavab
Yusifi Zəhra

Alemdar,
Sildim qardaş. Allah razı olsun.
CəNNət CiCəyi,
Sayta Xoş gəlibsiz bacı. Buyurun nə isə problem olanda xəbərdar edin köməklik edək.
Cavab
CəNNət CiCəyi

Burda tezeyem bacim
Cavab
Alemdar
Alemdar
22:50:08

Yusifi Zəhra,
Bacı sual cavab bolmesindeki tekrar sualarıda zehmet olmasa silerdizde biz sile bilmirik
Cavab
CəNNət CiCəyi

Yusifi Zəhra,
InwALLAH coxsagol bacim
Cavab
Yusifi Zəhra

CəNNət CiCəyi,
Sizdə sağ olun. Bacı, kiçik ölçüdə olan şəkil seçin, onda alınacaq İnşAllah.
Cavab
CəNNət CiCəyi

Nə wekil qoyuram deyir 100kb kecmesin
Cavab
CəNNət CiCəyi

Yusifi Zəhra,
Coxsagol bacm edirem ama olmur
Cavab
Yusifi Zəhra

CəNNət CiCəyi,
Əleyk salam bacı, profilinizə daxil olmaqla, orda profili redakt et sözünə vurursuz, aşağıda vıberıte fayla vurun ordan şəkil seçmək mümkündür.
Cavab
CəNNət CiCəyi

Salam burda profile sekil qoymaq olmur?
Cavab
Alemdar
Alemdar
22:33:24

Salamun Alleykum wie ehl mebes gunumuz mubarek
Cavab
CəNNət CiCəyi

islam awiqi,
Xoş gördük bacim
Cavab
islam awiqi
islam awiqi
21:51:04

Rəcəb aynın 26-dan 27-ə keçən gecəyə Besət (Məbəs)gecəsi deyilir.

Peyğəmbərin (s) Besəti, yəni onun Allah tərəfindən risalət məqamına ucaldılması İslam tarixinin ən mühüm hadisələrindən biridir.

Qurani-Kərimin nazil olması da məhz bu zamandan, Peyğəmbərin besətindən, ona ilk vəhyin nazil olmasından sonra başlayır. "Besət" sözü lüğəvi baxımdan ərəb dilindən ana dilimizə tərcümədə "ucaltmaq", "qaldırmaq" mənasına gəlir. Termin olaraq isə besət, "Allah tərəfindən bir insanın digər insanların hidayəti üçün göndərilməsi"nə deyilir.
Peyğəmbərin (s) məbus olmasından əvvəl onun gələcəyini səmavi din ardıcılları bəzi xüsusiyyət və nişanələrlə bilirdilər. Hətta müşrik ərəblər də bundan xəbərdar idilər. Qurandan əvvəlki səmavi kitablar olan Tövrat və İncil Muhəmməd peyğəmbərin (s.a.a.) məbəsindən müjdələr vermişdi. Həzrət İsa (ə) Musaya (ə) nazil olan Tövratın təsdiqi kimi, Peyğəmbərin (s) göndərilməsi barəsində müjdə vermişdi.
Cavab
islam awiqi
islam awiqi
21:47:52

CəNNət CiCəyi,
Və ələyki salam bacı.Xoş gəldiz
Cavab
CəNNət CiCəyi

ALLAHIN SALAMI OLSUN HAMIYA
Cavab
islam awiqi
islam awiqi
21:40:45

2. Bu gecənin ən fəzilətli əməllərindən biri Həzrət Əmirəlmöminin Əlinin(ə) ziyarətidir. Bu gecədə o həzrət üçün üç ziyarət nəql olunmuşdur. Onları “Ziyarətlər” bölməsində gətirəciyik.
Əhli sünnət alimlərindən biri olan və 600 il bundan əvvəl yaşamış Məhəmməd ibn Bətutə özünün “Rihlətu ibn Bətutə” adlı səfərnaməsində Məkkədən Nəcəfə olan səfərində Əmirəlmöminin(ə) rövzəsi və mübarək qəbri haqqında yazır. Bütün Nəcəfdə yaşayanları rafizi (dindən çıxmış) adlandırır. Amma bu gecənin rövzəsi haqqında kəramətlər zahir olub. Bu gecəni şəhər əhli “Leylətül məhya” (dirçəliş gecəsi) adlandırırlar. Bu gecədə İraqın müxtəlif vilayətlərindən, Xorasandan, Fars şəhərlərindən və Rum vilayətindən bura şil, iflic və düşüb qalmış gəzə bilməyən xəstələri gətirirdilər. İşa namazından sonra bu xəstələrdən otuz-qırx nəfərini Əmirəlmöminin zirehinin yanına gətirərdilər. Bütün camaat ora toplaşardı və bu xəstələrin yaxşı olmasını, ayağa qalxmasının gözləyərdilər. Bəziləri namaz qılmaqa məşğul idilər, bəzisi Quran oxuyurdu, bəzisi isə rövzəyə tamaşa edirdilər. Gecənin yarısı, ya üçdən ikisi keçdikdə bütün bu yerdə yıxılıb qalmış hərəkət edə bilməyən xəstələr hərəkət etməyə başlayırlar və bütün xəstəliklərdən sağalıb deyirlər: “La ilahə illəllah, Muhəmmədun rəsulullah, Əliyyun vəliyyullah”. Bu çox məşhurdur, mən özüm o gecəni dərk etməmişəm, amma mötəbər insanlardan eşidib və mədrəsələrin birində həzrətin qonaq otağında hərəkət etməyə qadir olmayan üç nəfəri – biri Rumdan, biri İsfahandan, üçüncüsü isə Xorasandan idi, onlardan soruşdum ki, niyə siz sağalmamısınız və burada yıxılıb qalmısınız. Dedilər ki, biz 27-ci gecəyə çata bilmədik. Burada qalıb gələn 27-ci gecəni gözləyib, şəfa alacayıq. Bu gecənin şərafətinə çox şəhərlərdən bura toplaşırlar. On gün müddətində burada böyük bir bazar açılır.
Müəllif deyir:- ”Olmaya özünüzü belə şeylərdən uzaq tutasınız. Bu məşhədlərin (şəhadət yerlərinin) kəramətləri və möcüzələri sayılmaz dərəcədə çoxdur. Keçən ilin 1343 –ci ilin şəvval ayında imamətin səkkizinci parlaq ulduzu həzrət Əliyyibni Musar Rzanın(ə) hərəmində iflic olmuş, hərəkət edə bilməyən, həkimlərin müalicəsindən məyus olmuş üç qadın şəfa tapdılar. Mütəhhər qəbrin möcüzəsi açıq havada parlayan günəş kimi hamıya əyan oldu və necə ki, çöl ərəblərinin üzünə Nəcəf Əşrəfin darvazaları açıldı. Bu məsələ o qədər aydın idi ki, hətta qadınların xəstəliyini təsdiq edən həkimlər öz sözlərini geri götürdülər, əksinə onların tamamilə sağlam olmalarına qol çəkdilər. İxtisara görə bu hadisəni nəql etmirik. Şeyx Hürr Amili bu barədə öz kitabında şeir nəzçə çəkib:
Bu məşhədin bərəkəti nə qədər hamiya aydındır.
Hər gün, dünəni sabahki günü kimidir.
Kor insanın gözü nur tapar, xəstələr şəfa.
Onun hərəminin kandarında dualar qəbur olar.
Cavab
islam awiqi
islam awiqi
21:39:33

Bu gecə Rəcəb ayının 27-ci gecəsidir.Məbəs gecəsi adlanır.Və bu gecənin məxsusi əməlləri var.Sizinlə paylaşıram İnşəAllah ki məlumatımız olsun.
Bu gecə “Məbəs” bayramının gecəsidir və onda bir neçə əməl var;
1. Kəfəmi “Misbah”da deyir:- “İmam Cavadın(ə) belə buyurduğu nəql olunur:- “Rəcəb ayında elə bir gecə var ki, Günəş saçan şeylərin hamısından yaxşıdır və o, bu gecədir. Peyğəmbər bu gecədə peyğəmbərliyə seçilmişdir. Həqiqətən bu gecənin savabı bizim şiələr üçün altmış ilin savabına bərabərdir”. Həzrətdən soruşdular: “O gecədə hansı əməlləri yerinə yetirmək lazımdır?” Həzrət buyurdu:- ”İşa namazını qıldıqdan sonra yatırsan. Gecənin ortasında nə vaxt istəsən ayağa qalxıb on iki rükət namaz qılırsan. Hər rükətdə “Həmd” surəsindən sonra axırda olan kiçik surələrdən (“Məhəmməd” surəsindən sonra axıra qədər olan surələr) birini oxuyursan. Salam verdikdən sonra oturub, hər iki rükətin axırında yeddi dəfə “Həmd”, “Fələq”, “Nas”, “İxlas”, “Kafirun”, ”Qədr” surələrini və “Ayətəl-kürsini” oxumaq lazımdır. Hamını oxuduqdan sonra, bu duanı oxu:
Həmd-səna Özünə övlad götürməyən, mülk və hakimiyyətində şəriki olmayan, izzəti ucaldan yardımçıya ehtiyacsız olan Allaha məxsusdur. Sən də layiqincə (Ona təkbir de və) Onu uca bil! İlahi, Sənin ərşinin sütunları üzərindəki izzətinin həqiqətinə, kitabın və daha böyük, daha böyük və daha böyük adına, daha uca, daha uca və daha uca zikrinə və bitkin kəlamlarına xatir Səndən istəyirəm ki, Məhəmməd və Məhəmmədin Əhli-beytinə salam yetirəsən və mənimlə Sənə layiq olduğu kimi rəftar edəsən!
Sonra istədiyin duanı oxu. Bu gecə qüsl almaq müstəhəbdir və keçən günlərdə (on beşinci gecədə) deyilən namazı da qılmaq yaxşıdır.
Cavab
islam awiqi
islam awiqi
21:36:43

Namaz qılmayan şəxsə şeytanın cavabı.

Keçmiş zamanlarda bir nəfər Ərəbistan çöllərində təkbaşına uzaq bir səfərə çıxıbmış. Şeytan onu yolundan azdırmaq üçün təğyiri-libas olub insan qiyafəsində onun qarşısına çıxır və deyir:
- Salam, ey dost. Görürəm, təkbaşına harasa səfər edirsən. İstəyirsənsə, sənə yol-yoldaşı olaram. Mənim də yolum sən getdiyin tərəfədir.
Həmin şəxs çox sevinir və şeytanın təklifini qəbul edir. Bu minvalla iki yoldaşı uzun-uzadı yollarına davam edirlər. Nəhayət qaş qaralır, axşam düşür. Birdən şeytan yoldaşına deyir:
- Mən səninlə dostluq etmək istəmirəm!
Adam bunun səbəbini soruşduqda Şeytan dillənir:
- Səhərdən səni müşahidə edirəm. Səni bir dəfə də olsun namaz qılan görmədim. Mən insan qiyafəsinə girmiş şeytanam. Səni yolundan azdırmaq üçün belə etdim. Baxdım ki, səni azdırmağa ehtiyac yoxmuş. Mən Allaha yalnız bir dəfə səcdə etməyib Ona asi oldum. Bu əməlimə görə də Allah məni qiyamətə qədər lənətlədi. Sən isə gündə beş dəfə Allaha səcdə etməyə tənbəllik edirsən. Ona görə də səninlə olmağımla bir daha Allahın lənətinə düçar olmaqdan qorxuram və səninlə dostluq etməkdən imtina edirəm. Sənin vəziyyətin mənimkindən betərmişki!
Cavab
islam awiqi
islam awiqi
21:35:09

Həzrət Mühəmməd(s) buyurub:
Vaxtında qılınan namaz göyə ucalar və onun elə bir parlaq nuru olar ki, göylərin qapıları onun üzünə açılar və Allahın dərgahına daxil olar. O zaman öz sahibinə dua eder və deyər: Sen əvvəl vaxtında məni qoruduğun kimi, Allah da səni qorusun.
Əgər namaz əvvəl vaxtında qılınmasa və ayrı vaxtda qılınsa, üzü qara göyə ucalar və göylərin qapıları onun üzünə bağlanar. Köhnə və əzilmi bir parça kimi sahibinin üzünə vurular və belə deyər: Allah səni zay etsin, necə ki, məni əvvəl vaxtında zay etdin.
Cavab
islam awiqi
islam awiqi
21:34:02

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub:
Allahın bəndələrinə vacib etdiyi ilk əməl namazdır və həmçinin, onların gördüyü işlərdən Allaha tərəf ucalan ilk əməl də namazdır. Qiyamət günü ümmətimdən soruşulacaq ilk sual da namazdan olacaq.
Cavab
islam awiqi
islam awiqi
21:30:09

Bunu oxuyun İnşəAllah.
Bu Hadisə Misirdə Olmuşdur
Bir kişinin ürək xəstəliyi var imiş. Həkimlər ona dedilər ki, biz səni müalicə edə bilmərik. Ona xüsusi əməliyyat lazımdır. Ancaq xaricdən maraqsan bəlkə sənin ürək əməliyyatını edə bilərlər. O, da Londonda ən məşhur ürək cərrahının yanına gəlib, yoxladıqdan sonra həkim dedi: "Sənin ürəyin təhlükəli vəziyyətdədir. Əgər səni əməliyyat etsək 1% müsbət nəticə alarıq." Kişi dedi: "Onda öz ölkəmə gedib vəsiyyətimi yazım, işlərimi yoluna qoyub 10 gündən sonra qayıdım." Öz ölkəsinə qayıdanda hər kəslə vidalaşır. Son olaraq dostu ilə vidalaşıb dostunun ofisindən çıxanda, ofisin yanındakı qəssabxanada bir qadının qəssabın atdığı heyvandakı tullantıları yığdığını görür. Kişi soruşdu: "Sən bu tullantıları nə edirsən?" Qadın dedi: "Mənim beş uşağım var. Onlar ancaq Qurban bayramında göndərilən qurbanlıq payından başqa ət görmürlər. İmkanım olmadığından bu tullantıları yığıb uşaqlarıma bişirirəm." Kişi bir şaqqa ət alıb ona verdi və qəssaba dedi: "Hər həftə bu qadına 2 kilo ət verərsən. Mən onun bir illik pulunu bəri başdan verirəm." Qadın gözləri yaşlı halda əllərini göyə qaldıraraq dedi: "Ya Rəbbim, bu adama bütün çətinliklərdən çıxış ver."
10 gün bitdikdən sonra kişi əməliyyat üçün Londona qayıtdı. Əməliyyat öncəsi yoxlamadan keçəndə həkimlər gördülər ki, xəstəlikdən heç bir əsər əlamət qalmayıb. Bu nəticə həkimləri təəccübləndirdi. Üç dəfə yoxlanma təkrarlandı və eyni nəticəni verdi.
Həkim kişiyə dedi: "Bu elə bir möcüzədir ki, ürəyin tam sağlamdır və ölkənə qayıda bilərsən." Kişi qadının duasını xatırladı və həkimə dedi: "Bu möcüzə deyil. Bu bir qadının gözyaşı səbəbilə Allahın verdiyi şəfadır."
Hörmətli qardaşım: "Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va səlləm) hədisdə belə buyurmuşdur: "Xəstəliklərinizi sədəqə ilə müalicə edin." - və o hədisə görə sahabələrdən biri öz ailəsində kim xəstələnsə, dərhal fəqirlərə sədəqə verir və Allahdan şəfa diləyərdi.Xeyrə səbəb olan xeyri etmiş kimidir.
Cavab
islam awiqi
islam awiqi
21:22:29

ÇӘRŞӘNBӘ GÜNÜN ZİKRİ: YA HӘYYU YA QӘYYUM! (100 DӘFӘ) GÜNÜN DUASI: Rəhman və Rəhim Allahın adı ilә. Hәmd vә sәna yalnız o Allaha mәxsusdur ki, gecәni örtük, yuxunu sakitlik, gündüzü isə iş vә fәaliyyәt üçün qәrar verdi. İlahi! Sәnә hәmd edirәm ki, mәni qәbrimdәn (yatağımdan) dirildib, qaldırdın vә әgәr istәsәydin, bu (müvәqqәti ölümü) әbәdi (ölüm) qәrar verәrdin. Sәnә daimi vә mәxluqatın hesablaya bilmәyәcәyi qәdәr hәmd ilә hәmd edirәm. Pәrvәrdigara! Sәnә hәmd edirәm, ona görә ki, mәni xәlq edib, xilqәtimi orta vəziyyətdə qәrar verdin, işlәrimi tәqdir edib, (hacәtlәrimi) rәva qıldın, mәni öldürdükdən sonra diriltdin, xәstәlәndirib sağaltdın vә sağlamlıq bәxş etdin. İmtahan edib ne'mәt әta etdin, әrşә hakim kәsilib mülkünü hәr tәrәfdәn әhatә etdin. Pәrvәrdigara! Mәn Sәni vasitәlәri zәif olan, çarәlәri kәsilәn, әcәli yaxınlaşan, dünyada arzuları yaxınlaşan, Sәnin rәhmәtinә ehtiyacı çoxalan, öz süstlüyünə hәsrәti vә hәlakәti çoxalan vә Sәnin dәrgahına tövbәsi xalis olan bir bәndәn kimi çağırıram. Pәrvәrdigara! Peyğəmbərlәrin sonuncusu olan Həzrət Məhәmmәd vә onun pak Əhli-beytinә salavat göndәr vә o Hәzrәtin şәfaәtini mәnә nәsib et! Onunla (cәnnәtdә) hәmsöhbәt olmaqdan mәni mәhrum etmә! Hәqiqәtәn, Sәn rәhm edәnlәrin rәhm edәnisәn. Pәrvәrdigara! (Hәftәnin) bu günündә mәnә dörd şey әta et: Qüvvәmi Sәnә itaәt etmәkdә, sevincimi Sәnә ibadәt etmәkdә, rәğbәtimi Sәnin verәcәyin savabda, zahidliyimi isә Sәnin tәrәfindәn dәrdli әzaba sәbәb olan şeylәrdәn uzaq olmaqda qәrar ver! Hәqiqәtәn Sәn, istәdiyin şeylәrә qarşı lütf sahibisәn.
Cavab
Əhli aşiq
Əhli aşiq
09:52:13

Allahın peyğəmbəri Həzrəti Musa bir gün yenə Həzrəti Cəbrəildən:«Allahdan yer üzünün ən günahkar bəndəsinin kim olduğunu bilmək istəyirəm»-deyə soruşur.Vəhy mələyi Allahdan xəbər gətirir:
-Sübh çağı şəhərin giriş qapısında gözlə, qapıdan birinci çıxan şəxs Allahın ən günahkar bəndəsidir.
Hz.Musa sübh vaxtı artıq qapının yanında idi. O. səbirsizliklə gözləyirdi. Bu vaxt bir yaşlı qoca kişi, arxasinca da cavan oğlu qapıdan çıxdılar.Hz.Musa yaşlı kişinin halına çox acıdı.Allaha onun günahlarının bağışlanması üçün dua etdi.Sonra da Tur dağına gedib vəhy mələyindən Allahın ən günahsız bəndəsinin kim olduğunu öyrənmək istədi.Vəhy mələyi:
-«Ya Musa bu gün şəhərə ən axırıncı girən kəs Allahın ən günahsız bəndəsidir»- dedi.
Hz.Musa axşamüstü şəhər qapısına gəldi və gözləməyə başladı. Camaat öz iş-gücündən evinə qayıdırdı. Bu zaman peyğəmbər yaşlı kişini və oğlunu da gördü.Yaşlı kişinin oğlu qabaqda, özü də arxasınca şəhərə daxil oldular. Onlardan sonra daha kimsə gəlmədi.Hz Musa «Allahın günahsız bəndəsi yaşlı kişimi?»-deyə düşündü.
Peyğəmbər Tur dağına gedib bu sirri vəhy mələyindən öyrənmək istədi.Hz.Cəbrəil dedi :
-" Ya Musa, səhər gördüyün o yaşlı kişi həqiqətən dünyanın ən günahkar bəndəsi idi.Qoca öz oğlu ilə dərya kənarına balıq tutmağa getdilər.Kişi dəryadan bir balıq tutdu.Bu zaman oğlu atasından «Dünyada balıqdan böyük bir şey varmı?»-deyə soruşdu.Atası :
-" Oğlum, balıqdan böyük dəryadır ki, onu özündə saxlayır"-dedi.
Oğlu: Bəs dəryadan böyük nədir?
Atas: Dəryadan böyük yer kürəsidir ki, dəryanı özündə saxlayır.
Oğlu: Bəs yer kürəsindən böyük nədir?
Atası: Allahın ərşi.
Oğlu: Bəs ondan da böyük?
Atası: Mənim günahlarımdır, oğlum.
Oğlu: «Bəs sənin günahlarından böyük nədir?»-deyə soruşdu.Atası da «Allahın lütfüdür»-dedi. Tövbə qapısı həmişə açıqdır. Allah bağışlayan, rəhm edəndir, oğlum. İnşaallah mənim də tövbəm qəbul olunar. Allah yaşlı kişinin tövbəsini qəbul etdi və günahlarını bağışladı".
Hz.Musa səcdəyə getdi və Allaha şükr etdi…
Cavab
Əhli aşiq
Əhli aşiq
09:50:51

ƏHLİ-BEYTİ SEVƏNƏ HÖRMƏT ETMƏYƏNLƏR BUNU BİLSİNLƏR


İmam Rza (ə) buyurub:

"Ey Əbdül-Əzim! Mənim dostlarıma salam çatdır və onlara şeytanı özlərinə hakim etməmələrini çatdır. Öz canıma and içərək Allahdan istəmişəm ki,  dostlarımdan hər hansı birini qəzəbləndirən kəsi ən ağır əzaba düçar etsin və axirətdə zərər çəkənlərdən olsun. Kim dostlarımı incidməkdən əl çəkməsə, Allah iman nurunu qəlbindən götürər, mənim vilayət və dostluğumdan kənarlaşar və bizim vilayətimizdən bəhrəsi kəsilər. Mən özüm bunlardan Allaha pənah aparıram".

(Şeyx Müfid (r.ə), Əl-ixtisas, səh 474)
Cavab
Əhli aşiq
Əhli aşiq
09:45:43

Gözün ibаdәti

“Аlimin üzünә mәhәbbәtlә bахmаq ibаdәtdir.”

“Еy Pеyğәmbәr! Mömin kişilәrә dе ki, gözlәrini hаrаm еdilmiş şеylәrdәn çеvirsinlәr (nаmәhrәmә bахmаsınlаr), аyıb yеrlәrini (zinаdаn) qоrusunlаr. Bu оnlаrın pаklığı üçün dаhа yахşıdır. Şübhәsiz ki, Аllаh оnlаrın nә еtdiklәrindәn хәbәrdаrdır! Möminә qаdınlаrа dа dе ki, gözlәrini (hаrаm bахışlаrdаn) örtsünlәr vә аyıb yеrlәrini (zinаdаn) qоrusunlаr...” (“Nur” surәsi, аyә: 30-31.)

Pеyğәmbәr (s) buyurub:


نَظَرُ الْوَلَدِ إِلَى وَالِدَيْهِ حُبّاً لَهُمَا عِبَادَةٌ

“Övlаdın vаlidеynә mәhәbbәtlә bахışı ibаdәtdir.” (“Müstәdrәkül-vаsаil”, c. 9, sәh.153.)


نَظَرُ الْمُؤْمِنِ فِي وَجْهِ أَخِيهِ حُبّاً لَهُ عِبَادَةٌ

“Möminin mömin qаrdаşının üzünә mәhәbbәtlә bахışı dа ibаdәtdir.” (“Müstәdrәkül-vаsаil”, c. 9, sәh.153.)


النَّظَرُ فِي وَجْهِ الْعَالِمِ حُبّاً لَهُ عِبَادَةٌ

“Аlimin üzünә mәhәbbәtlә bахmаq ibаdәtdir.” (“Müstәdrәkül-vаsаil”, c. 9, sәh.153.)


نَظَرُالْمَرأَةِ اِليٰ زَوجِها عِبادَةٌ وَتَكفِيرٌ لِلذُّنُوب

“Qаdının әrininә bахmаsı ibаdәtdir vә оnun günаhlаrının kәffаrәsidir.” (“Lәаlil-әхbаr”, c. 3, sәh. 285.)


النَّظَرُ فِي الْمُصْحَفِ عِبَادَةٌ وَ النَّظَرُ إِلَى الْكَعْبَةِ عِبَادَةٌ

“Qurаn vә Kәbәyә bахmаq ibаdәtdir.” (“Müstәdrәkül-vәsаil”, c. 9, sәh.153.)


النَّظَرُ إِلَى الْإِمَامِ الْمُقْسِطِ عِبَادَةٌ

“Аdil rәhbәrә bахmаq ibаdәtdir.” (“Bihаrul-әnvаr”, c. 71, sәh. 73.)


İmаm Sәccаd (ә) buyurub:


وَ أَمَّا حَقُّ فَرْجِكَ فَحِفْظُهُ مِمَّا لَا يَحِلُّ لَكَ

“Övrәtin hаqqı оnu hаrаm şеylәrdәn qоrumаqdır.” (“Bihаrul-әnvаr”, c. 71, sәh. 264.)


İmаm Bаqir (ә) buyurub:


كُلُّ عَيْنٍ بَاكِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غَيْرَ ثَلَاثٍ عَيْنٍ سَهِرَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ عَيْنٍ فَاضَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَ عَيْنٍ غُضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ

“Qiyаmәtdә üç gözdәn bаşqа bütün gözlәr аğlаyаr: 1. Аllаhа хаtir gеcәni оyаq qаlаn göz; 2. Аllаh qоrхusundаn аğlаyаn göz; 3. Hаrаmlаrа bахmаyаn göz.” (“Bihаrul-әnvаr”, c. 71, sәh. 126.)
Cavab
Fatimə Nuri Xuda

Qarışqa və qələm
Ağıl, Allahın iradəsi olmadan daş kimidir
Böyük arif, şair və mütəfəkkir Mövlana Cəlaləddin Rumi “Məsnəvi” (“Məsnəvi-mənəvi” adı ilə məşhurdur) kitabında həqiqi failin Allah olmasını şer dili ilə təsvirə çəkmişdir.

Şerin məzmunu belədir:

Kiçik bir qarışqa qələmin kağız üzərində hərəkət etdiyini və gözəl rəsmlər çəkdiyini gördü. Başqa bir qarışqaya dedi: - Bu qələm yasəmən və süsən gülləri kimi çox gözəl və qəribə rəsmlər yaradır. O qarışqa dedi: - Bu qələmin işi deyil, əsil fail barmaqdır ki, qələmi hərəkətə gətirir. Üçüncü qarışqa dedi: - Xeyir, fail barmaq deyil, qoldur. Çünki barmaq öz gücünü qoldan alır. Qarışqalar beləcə mübahisəyə davam etdilər və söz insanın daha yuxarı bədən üzvlərinə çəkildi. Nəhayət, bu məsələ qarışqaların rəisinə çatdı. O, çox müdrik və zəkalı idi. Qarışqaların rəisi dedi: - Bu məharət maddi və zahiri aləmdən güc almır. Bu, ağılın işidir. İnsanın maddi bədəni yuxu və ölümün gəlməsi ilə huşdan gedir və özündən xəbəri olmur. Bədən, təkcə geyimdir. Bu rəsmləri o insanın ağlı yaratmışdır.
Mövlana dastanın ardında deyir: - O ağıllı qarışqa da həqiqəti bilmirdi. Ağıl, Allahın iradəsi olmadan daş kimidir. Əgər Allah bir anlığa ağılı öz halına buraxsa, həmin böyük zirəng ağıl, ağrılı səhvlər və nadanlıqlar edər.

Hazırladı: Seyid Zahir
Cavab
Fatimə Nuri Xuda

İmam Sadiqdən (ə) qızıl nəsihətlər
Dini qardaşınız sizin yanınızda olmadıqda onun sizi necə yaxşı xatırlamasını istəyirsinizsə, siz də onu ən yaxşı şəkildə xatırlayın
İmam Sadiq (ə) səhabələrinə buyurdu:
Məndən bir söz eşidin ki, o, sizin üçün qiymətli atlardan daha yaxşı və dəyərlidir:

1. Sizlərdən heç kim gərəkinə gəlməyəcək sözü danışmasın. İşinə yarayacaq bir çox sözləri də tərk etsin, ta onun yerini tapsın. Çünki nə çox danışanlar vardır ki, yersiz söz deyirlər və o sözü ilə özləri üçün cinayətin yaranmasına səbəb olurlar.

2. Sizlərdən heç kim cahil və ya dözümlü insanlarla mübahisə və münaqişə etməsin. Çünki hər kəs dözümlü insanla mübahisə etsə, onu özündən uzaqlaşdırmışdır. Hər kəs cahil insanla mübahisə etsə, onu həlakətə salmışdır.

3. Dini qardaşınız sizin yanınızda olmadıqda onun sizi necə yaxşı xatırlamasını istəyirsinizsə, siz də onu ən yaxşı şəkildə xatırlayın.

4. Sizin əməl və rəftarınız, yaxşılıq qarşısında mükafat veriləcəyini, cinayət qarşısında həbs olunacağını bilənlər kimi olsun.

Qaynaq:
“Came əhadis şiə” c.13, səh. 508.
“Vəsailuş-şiə”, c. 12, səh. 194.
“Əmali”, Şeyx Tusi, səh. 224.
“Mustədrəku səfinə”, c. 9, səh. 165.
“Biharul-ənvar”, c. 2, səh. 130.
Cavab
behrem.1995
behrem.1995
3 may 2016

salam namaz qilarken sef etsek ne etmeliyik ?
Cavab
RuQeYyA
RuQeYyA
3 may 2016

Qizlar hicri qemeri tarixi ile 9 yasindan mukellef olur cunki miladi tarixla 3 ay ferq olmalidir yeni 3 ay hicri qemeri tarixi daldadir ama 3 cu sualinizi bilmirem
Cavab
RuQeYyA
RuQeYyA
3 may 2016

May

03 May-25 Rəcəb - İmam Museyi Kazımın (ə) şəhadəti

05 May-27 Rəcəb - Məbəs günü

11 May-03 Şaban - İmam Huseynin (ə) mövludu

12 May-04 Şaban - Hz.Əbəlfəzl Abbasın (ə) mövludu

13 May-05 Şaban - İmam Səccadın (ə) mövludu

19 May-11 Şaban - Hz.Əli Əkbərin mövludu

23 May-15 Şaban - İmam Zamanın (ə) mövludu
Cavab
azerbaycanYaHuseyn

Salam bir sual verim paltarlari yuyanda pak etmek ucun hansi qusul verilir?
Cavab
Arzu
Arzu
3 may 2016

Salam aleykum axsaminiz xeyir necesiz?Menim suallarim,olacaqdi.Qizlara oruc 9 yasdan vacib olur ya 12 yas?Imam Huseyn (e) movludu ayin neçesine dusur?
Biride budurki deyiller ölünun ayagi altda oturanda onunla ruhlarin göruwur bu duz fikirdi?
Cavab
Kerbela Gunesi
Kerbela Gunesi
3 may 2016

✨✨✨✨✨✨✨✨
☀⭐Bu saray kimindir? ⭐🌙
✨✨✨✨✨✨✨✨
Bir gün İmam Kazim (əleyhissəlam) Harunun Bağdaddakı böyük və təm-təraqlı saraylarından birinə daxil olur. Öz qüdrət və hökumətinə uymuş Harun sarayını göstərərək təkəbbürlə soruşdu:

"Bu saray kimindir?”

Harunun bu cür deməkdən məqsədi qüdrət və imkanatını İmama göstərmək idi. İmam Kazim (əleyhissəlam) Harunun bər-bəzəkli sarayına heç bir əhəmiyyət vermədən son dərəcə cəsarətlə buyurdu:

"Bu ev fasiqlərin evidir. Hansı ki Allah-taala onların haqqında buyurur: 

"Yer üzündə haqsız yerə layiq olmadıqları halda təkəbbürlük edənləri ayələrimi anlamaqdan yayındıracağam mane olacağam.

Onlar nə möcüzə görsələr ona inanmazlar.

Onlar haqq yolu görsələr onu qəbul etməz azğınlıq yolunu görsələr onu özlərinə yol seçərlər.

Bunun səbəbi isə onların ayələrimizi yalan hesab etmələri və ondan qafil olmalarıdır.” 

Harun bu cavabdan bərk narahat olub öz qəzəbini güclə boğub qızarmış halda soruşdu: 

"Onda bu ev kimindir?”

İmam Kazim (əleyhissəlam) buyurdu:

"(Əgər həqiqəti bilmək istəyirsənsə) bu ev bizim şiələrimizindir ancaq başqaları zorla onu qəsb edib sahibi olmuşlar.”

Harun: "Əgər bu ev şiələrindirsə bəs, onda nə üçün evin (əsl) sahibi onu tələb etmir?”

İmam Kazim (əleyhissəlam):

" Bu ev əsl sahibindən abadlıq dövründə alınmışdır indi onun sahibi nə vaxt onu abad etmək iqtidarında olsa onu yenidən geri alacaq.”
✨💧✨💧✨💧✨💧
Mənbə: "İmam Museyi-Kazim əleyhissəlamın həyatı" kitabı.
✨💧✨💧✨💧✨💧
Əssəlamu ələykum ya İmam Musa ibn Cəfər ələyhis-salam
✨💧✨💧✨💧✨💧
Cavab
Əhli aşiq
Əhli aşiq
3 may 2016

İcənizlə bir sual verim.
Sual: biz insanlardan qəbirdə hansı şəkkiyyatlardan sual olunacaq?
Cavab
Əhli aşiq
Əhli aşiq
3 may 2016

Allahummə sayli əla Məhəmmədin və ali Məhəmməd.
Cavab
Kerbela Gunesi
Kerbela Gunesi
3 may 2016

✨💧✨💧✨💧✨💧
Allaha ibadət və xalqa xidmət
✨💧✨💧✨💧✨💧

Yeddinci imam həzrət Musa ibn Cəfər (ə) dövrünün ən abid, ən fəqih, ən səxavətli və ən möhtərəm şəxsi olmuşdur. Rəvayətdə deyilir:

Həzrət bütün gecə nafilələrini yerinə yetirər, ardınca sübh namazını qılıb, duaya məşğul olardı. Sübhədək səcdə halında qalardı. Həzrət tez-tez bu duanı təkrarlayardı:

"Pərvərdigara! Səndən ölüm zamanı rahatlıq, hesab zamanı əfv diləyirəm.”

Həzrətin dualarından birində belə deyilir:

"Bəndənin günahı böyükdür. Beləsə, Sənin əfvin gözəl olar.”

İmam daim Allah qorxusundan ağlayar, göz yaşları saqqalını isladardı.

İmam Əhli-beyti və yaxınlarını hamıdan çox yoxlayardı.

Gecənin qaranlığında Mədinə yoxsullarına əl tutar, onların halını öyrənərdi.

Onlara dinar və dirhəm, buğda və xurma paylayardı.

Amma kimsə bilməzdi ki, bu lütfün sahibi kimdir.
✨💧✨💧✨💧✨💧
Kitabın adı: Əhli-Beyt (ə)
✨💧✨💧✨💧✨💧
Əssəlamu ələykum ya İmam Musa ibn Cəfər ələyhis-salam
✨💧✨💧✨💧✨💧
Cavab
Aşiqi Rüqəyya

Allahın salamı və rəhməti üzərinizə olsun. Bu gün İmam Museyi Kazim (ə) şəhadət günüdür. Bu münasibətlə başda İmam Zaman (ə.f) olmaqla bütün şiələrə baş sağlığı verirem. Peyğəmbər (s) hədisində buyurmuşdur ki " Xəstələriniz olanda övladım İmam Museyi Kazim (ə) təvəssül edin." Allah ağamızın əli ilə bütün xəstələrə şəfa versin Amin . Əllahummə salli əla Muhəmməd və ali Muhəmməd.
Cavab
islam awiqi
islam awiqi
3 may 2016

Çərşənbə axşamı gününün namazı: Həzrəti İmam Həsən Əsgəridən (ə) nəql olunmuşdur ki,Allah-Təala çərşənbə axşamı günü6 rəkət namaz qılıb,hər rəkətdə “Həmd”dən sonra “Amənərrəsul” ayəsini axıra qədər və 1 dəfə “İza Zulzilətil” surəsini oxuyan şəxsin günahlarını bağışlayar,dünyaya gəldiyi gün kimi günahlardan paklanar.
Cavab
islam awiqi
islam awiqi
3 may 2016

Əhli aşiq,
Amin bacım cümləmizdən İnşəAllah.
Cavab
Əhli aşiq
Əhli aşiq
3 may 2016

İslam aşiqi
Bacı Təşəkkür edirəm Allah razı olsun
Cavab
islam awiqi
islam awiqi
3 may 2016

Əhli aşiq,
Və ələyki salam bacım.Buyurun linkə daxil olun.Çətinlik çəkdiyiniz yerlərdə deyərsiz köməklik edərik İnşəAllah.
My Webpage
Cavab
Muxtar davamçisi

Əhli aşiq,
Allahin salami uzerinize olsun,baci.Ne komek lazimdi?
Cavab
Əhli aşiq
Əhli aşiq
3 may 2016

Allahın salamı məğfirəti rəhməti sizlərə olsun
xəbər hazırlamışıq sayta yerləşdirməyə bizə köməklik edəsiz xahiş edirik bacılar.
Cavab
Əhli aşiq
Əhli aşiq
3 may 2016

Niyə bəzi günahlar insanın bütün yaxşı əməllərini məhv edir?

Məsələn, 20 il sədaqətlə sahibinə xidmət göstərən şəxs sonradan onun uşağını öldürsə bu onun bütün zəhmətlərini heç edər.
Bombanın partlayışı insanların böyük zəhmətlə ərsəyə gətirdiklərini bir anda dağıdıb məhv edir.
Bir pis hərəkət isə uzun illərin dostluğunu unutdurur.
Bir qaşıq zəhər bütün sağlamlığı məhv edir.
Bıçağın ucunun bir an gözə dəyməsi illərin korluğuna səbəb olur.
Necə ki, Qurani-Kərimin "Bəqərə" surəsinin 217-ci ayəsində deyilir: "Sizlərdən kim dinindən dönsə və küfr halında ölsə, belə şəxslərin yaxşı əməlləri dünya və axirətdə puça çıxacaq."
Lakin Quran-Kərimdə insanın bir yaxşı əməli sayəsində pisliklərinin aradan getməsi haqda da ayələr mövcuddur. Məs. "Təğabun" surəsi 9- cu ayədə göstərilir: "Kim Allaha iman gətirsə və saleh əməllər görsə, Allah onun günahının üstünü örtər."
"Hud" surəsi, 114-cü ayədə isə deyilir: "Namaz sizin günahlarınızı aradan aparır."

Ustad Möhsün Qəraəti
Cavab
Neyneva
Neyneva
3 may 2016

AŞİQ ÖZ MƏŞUQUNDAN NƏ İSTƏYİR❓

-Doktor Həmid Fərzam Şeyx Rəcəb Əli Xəyyat barəsində belə buyurur: Bəzi hallarda Şeyx ali irfani mətləbləri bizə başa salmaq üçün çox sadə və incə məsəl gətirərdi.

-Məsələn deyirdi:
Bir aşiq🌺 öz mə'şuqunun evinin qapısını döydü, mə'şuqu soruşdu:
Çörək istəyirsən❓
Dedi: Xeyr.
Dedi: Su istəyirsən❓
Dedi: Xeyr.
Mə'şuq dedi: Bəs nə istəyirsən❓
Dedi: Mən səni istəyirəm❗
Dostlar❗ Evin sahibini sevməlisiniz, onun yeməyini, plovunu yox❗

- Sədi demişkən:Gərəz dust çeşmət bəri ehsani ustTu dərbəndi xişi nə dərbəndi dust
Bu şe'ri bizim üçün oxuduqdan sonra deyərdi: Yalnız Allahı❣ istəməlisiniz, hər nə iş görürsünüzsə, Allah xatirinə görün. Allahın Özünə aşiq olun🌺.
Hətta Ona savab qazanmaq üçün də ibadət etməyin.Bəzən çox şirin avazla buyururdu: Elə bir iş gör ki, zülflərin ora ilişsin.Çox münasib məsəllər, xüsusilə Hafizin şe'rlərini şahid gətirirdi ki, bu da şagirdlərinin qəlbinə çox təsir edirdi:
"Gərət həvasət ke mə'şuq nə qosilət peyvənd Niqahdar sərreşte ta niqahdarəd"
Cavab
Neyneva
Neyneva
3 may 2016

Bir gün tələbələrdən biri öz şeyxindən soruşur-Ey şeyx! Biz uca Allaha qarşı bu qədər günah edirik bəs niyə görə O,bizi cəzalandırmır?
Şeyx cavab verir: Sənə o qədər cəza verib ki,amma sən onları dərk eləmirsən! Səndən dua eliyəndə o şirinlik var haa onu almıyıbmı?!
Məgər insana qəlb sərtliyindən böyük cəza var? Xeyrli əməllərə müvəffəq olmursan! Məgər bu cəza deyilmi?! Məgər görmürsən,neçə günlər keçir,amma Quranın üzünü açmırsan?!
Hətta bəzən elə olur ki,uca Allahın bu ayəsini eşidirsən,Biz bu Quranı dağlara endirsəydik,Allahın qorxusundan param-Parça olardılar! Amma sənə heç təsir eləmir?! Sanki eşitməmiş kimi gəzirsən?! Məgər görmürsən üzərində nə qədər gecələr keçir,amma sən gecə namazlarından məhrum olmusan?! Məgər görmürsən Ramazanda səni tənbəllik basır,şəvvalın 6 gününü,zil hiccənin 10 gününü oruc tutub saleh əməllər edə bilmirsən?! Məgər hiss etmirsən itaət sənə çox ağır gəlir? Məgər hiss eləmirsən səhər axşam zikirləri sənə ağır gəlir bəzən heç eləmirsən?! Məgər hiss eləmirsən şəhvət və hava küləyi gələn kimi həmən əsirsən?! Məgər hiss eləmirsən mal sevgisinə tutulmusan?! Məgər hiss eləmirsən qeybət,nəmmamlıq,və yalan danışmaq sənə çox asand gəlir?! Məgər hiss eləmirsən fəzilətli əməllərlə məşğul olmursan,amma sənə aid olmayan işlərə girişirsən?! Məgər hiss eləmirsən ən çox dünyanın dalına düşmüsən,amma axirətə çoox az vaxt ayırmısan?! Bax bütün bunlar hamısı xeyrdən məhrum olmaqdır.Və uca Allahın cəzasıdır.

Müəllif: - Əmrah Müntəzir
Cavab
islam awiqi
islam awiqi
3 may 2016

ÇӘRŞӘNBӘ AXŞAMI GÜNÜN ZİKRİ: YA ӘRHӘMӘR-RAHİMİN! (100 DӘFӘ) GÜNÜN DUASI: Rəhman və Rəhim Allahın adı ilә. Hәmd olsun Allaha, hәmd Onun haqqıdır. Ona, layiq olduğu tәrzdә çoxlu hәmd edirәm. Allaha nәfsimin şәrindәn pәnah aparıb, Ona sığınıram. Çünki, hәqiqәtәn nәfs, Rәbbinin rәhm etdiyi şәxslәrdәn başqa insanları pisliklәrә sürüklәyir. Pәnah aparıram Allaha, şeytanın şәrindәn, o şeytan ki, mәnim günahımın üstünə günah artırır. Hәr günahkar zalım, zülmkar hakim vә güclü düşmәnimdәn Allaha pәnah aparıram. İlahi! Mәni öz qoşunundan qәrar ver! Çünki hәqiqәtәn, yalnız Sәnin qoşunun qalibdir. Mәni Öz dəstəndәn qәrar ver, çünki hәqiqәtәn, yalnız sәnin dəstən nicat tapanlardır. Mәni öz dostlarından qәrar ver, çünki hәqiqәtәn, Sәnin dostların üçün heç bir qorxu yoxdur vә onlar qәm-qüssә görmәzlәr. Pәrvәrdigara! Mәnim dinimi islah et, çünki, o (dinim) işlәrimin ismәtidir. Axirәtimi dә islah et, çünki, o әbәdi qәrargah evim, alçaq insanlarla qonşuluqdan sığınacaq yerimdir. Hәyatımı hәr bir xeyir işdә artım sәbәbi vә vәfatımı bütün şәrlәrdәn xilas olma sәbәbi qәrar ver! Pәrvәrdigara! Məhәmmәdә, Peyğəmbərlәrin sonuncusuna vә mürsәl Peyğəmbərlәrin sayının tamamlayıcısı vә onun pak Əhli-beytinə vә nәcabәtli sәhabәlәrinә salavat göndәr! Bütün qәm-qüssәmi vә düşmәnlәrimi aradan götür! Sәni and verirәm adlarının daha üstünü olan Allah adına, yer vә göyün Rәbbi olan Allah adına ki, әvvәli Sәnin qәzәbin olan bütün xoşagәlmәz işlәrdәn sәndәn sığınacaq istәyirәm. Әvvәli Sәnin razılığın olan bütün bәyәnilәn şeylәri Sәndәn istәyirәm. Mәnim ömrümü öz tәrәfindәn olan başlanmağınla sona yetir! Ey ehsan sahibi olan Allah!
Cavab

   

Canlı TV

Son şərhlər


  
 • Kerbela Gunesi
  Müəllif: Kerbela Gunesi
 • 
 • Allahin-Asiqi
  Müəllif: Allahin-Asiqi
 • 
 • Gulnar63
  Müəllif: Gulnar63
 • 
 • Zəhra kənizi
  Müəllif: Zəhra kənizi
 • 
 • Kerbela Gunesi
  Müəllif: Kerbela Gunesi
 • 
 • Kerbela Gunesi
  Müəllif: Kerbela Gunesi

Abunə ol

Təqvim


Facebookda Biz

Mərsiyyə yüklə

Statistika

+21  
Xəbərlər: 14602
+39  
Şərhlər: 47658
+2  
İstifadəçilər: 4494

Bunlardan:
Admin: 2
Redaktor: 3
Sayt nəzarətçisi: 6
VİP: 31
Şərh nəzarətçisi: 1
İstifadəçi: 4451

Qeydiyyatdan keçiblər:
Bu gün: 2
Dünən: 5
Həftə ərzində: 16
Ay ərzində: 70

Sorğu

Namaz qılırsız?
1)Bəli
2)Xeyir
3)Qılmağı fikirləşirəm
4)Əvvəllər qılırdım

Təqvim

«    May 2016    »
BeÇaÇCaCŞB
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Şuşa namaz vaxtları
Müəllif: Admin | 31-01-2016, 10:56 | Baxılıb: 2859

Namaz vaxtlarında 5-10 dəqiqə ehtiyyat etməyiniz məsləhətdir.

namaz vaxtlari

 
 
Bölmə: Namaz vaxtları
Şərhlər: 0
Ctrl+Enter Mətndə qrammatik səhv var? Onu siçan ilə seçin və "Ctrl+Enter" düyməsini sıxın (Savab qazanmağa çalışın)
Adınız:*
E-mail:*
Şərh:
Kodu daxil edin: *