!!Xəbərdarlıq!!
Saytımızdan Daha yaxşı faydalanmaq üçün indi buraya Tıklayarak qeydiyyatdan keçin!
Yuxu yozmaları » Ya Huseyn


Top İstifadəçilər


Admin 31 oktyabr 2013
Xəbərləri: 2541
Şərhləri: 1598
Fatimə Nuri Xuda 23 yanvar 2014
Xəbərləri: 2541
Şərhləri: 39
Yusifi Zəhra 26 dekabr 2013
Xəbərləri: 1392
Şərhləri: 1702
Elya 20 iyun 2014
Xəbərləri: 985
Şərhləri: 2475
Huseynci Medine 2 mart 2014
Xəbərləri: 840
Şərhləri: 2282
RuQeYyA 27 yanvar 2014
Xəbərləri: 578
Şərhləri: 3681
Senem 9 mart 2014
Xəbərləri: 444
Şərhləri: 710
Sirli_melek 19 dekabr 2013
Xəbərləri: 368
Şərhləri: 3937
Allahıma aşiqəm 19 dekabr 2013
Xəbərləri: 310
Şərhləri: 1162

Youtube çevirici

Online Sual-Cavab

 
Əhli aşiq
Əhli aşiq
09:52:13

Allahın peyğəmbəri Həzrəti Musa bir gün yenə Həzrəti Cəbrəildən:«Allahdan yer üzünün ən günahkar bəndəsinin kim olduğunu bilmək istəyirəm»-deyə soruşur.Vəhy mələyi Allahdan xəbər gətirir:
-Sübh çağı şəhərin giriş qapısında gözlə, qapıdan birinci çıxan şəxs Allahın ən günahkar bəndəsidir.
Hz.Musa sübh vaxtı artıq qapının yanında idi. O. səbirsizliklə gözləyirdi. Bu vaxt bir yaşlı qoca kişi, arxasinca da cavan oğlu qapıdan çıxdılar.Hz.Musa yaşlı kişinin halına çox acıdı.Allaha onun günahlarının bağışlanması üçün dua etdi.Sonra da Tur dağına gedib vəhy mələyindən Allahın ən günahsız bəndəsinin kim olduğunu öyrənmək istədi.Vəhy mələyi:
-«Ya Musa bu gün şəhərə ən axırıncı girən kəs Allahın ən günahsız bəndəsidir»- dedi.
Hz.Musa axşamüstü şəhər qapısına gəldi və gözləməyə başladı. Camaat öz iş-gücündən evinə qayıdırdı. Bu zaman peyğəmbər yaşlı kişini və oğlunu da gördü.Yaşlı kişinin oğlu qabaqda, özü də arxasınca şəhərə daxil oldular. Onlardan sonra daha kimsə gəlmədi.Hz Musa «Allahın günahsız bəndəsi yaşlı kişimi?»-deyə düşündü.
Peyğəmbər Tur dağına gedib bu sirri vəhy mələyindən öyrənmək istədi.Hz.Cəbrəil dedi :
-" Ya Musa, səhər gördüyün o yaşlı kişi həqiqətən dünyanın ən günahkar bəndəsi idi.Qoca öz oğlu ilə dərya kənarına balıq tutmağa getdilər.Kişi dəryadan bir balıq tutdu.Bu zaman oğlu atasından «Dünyada balıqdan böyük bir şey varmı?»-deyə soruşdu.Atası :
-" Oğlum, balıqdan böyük dəryadır ki, onu özündə saxlayır"-dedi.
Oğlu: Bəs dəryadan böyük nədir?
Atas: Dəryadan böyük yer kürəsidir ki, dəryanı özündə saxlayır.
Oğlu: Bəs yer kürəsindən böyük nədir?
Atası: Allahın ərşi.
Oğlu: Bəs ondan da böyük?
Atası: Mənim günahlarımdır, oğlum.
Oğlu: «Bəs sənin günahlarından böyük nədir?»-deyə soruşdu.Atası da «Allahın lütfüdür»-dedi. Tövbə qapısı həmişə açıqdır. Allah bağışlayan, rəhm edəndir, oğlum. İnşaallah mənim də tövbəm qəbul olunar. Allah yaşlı kişinin tövbəsini qəbul etdi və günahlarını bağışladı".
Hz.Musa səcdəyə getdi və Allaha şükr etdi…
Cavab
Əhli aşiq
Əhli aşiq
09:50:51

ƏHLİ-BEYTİ SEVƏNƏ HÖRMƏT ETMƏYƏNLƏR BUNU BİLSİNLƏR


İmam Rza (ə) buyurub:

"Ey Əbdül-Əzim! Mənim dostlarıma salam çatdır və onlara şeytanı özlərinə hakim etməmələrini çatdır. Öz canıma and içərək Allahdan istəmişəm ki,  dostlarımdan hər hansı birini qəzəbləndirən kəsi ən ağır əzaba düçar etsin və axirətdə zərər çəkənlərdən olsun. Kim dostlarımı incidməkdən əl çəkməsə, Allah iman nurunu qəlbindən götürər, mənim vilayət və dostluğumdan kənarlaşar və bizim vilayətimizdən bəhrəsi kəsilər. Mən özüm bunlardan Allaha pənah aparıram".

(Şeyx Müfid (r.ə), Əl-ixtisas, səh 474)
Cavab
Əhli aşiq
Əhli aşiq
09:45:43

Gözün ibаdәti

“Аlimin üzünә mәhәbbәtlә bахmаq ibаdәtdir.”

“Еy Pеyğәmbәr! Mömin kişilәrә dе ki, gözlәrini hаrаm еdilmiş şеylәrdәn çеvirsinlәr (nаmәhrәmә bахmаsınlаr), аyıb yеrlәrini (zinаdаn) qоrusunlаr. Bu оnlаrın pаklığı üçün dаhа yахşıdır. Şübhәsiz ki, Аllаh оnlаrın nә еtdiklәrindәn хәbәrdаrdır! Möminә qаdınlаrа dа dе ki, gözlәrini (hаrаm bахışlаrdаn) örtsünlәr vә аyıb yеrlәrini (zinаdаn) qоrusunlаr...” (“Nur” surәsi, аyә: 30-31.)

Pеyğәmbәr (s) buyurub:


نَظَرُ الْوَلَدِ إِلَى وَالِدَيْهِ حُبّاً لَهُمَا عِبَادَةٌ

“Övlаdın vаlidеynә mәhәbbәtlә bахışı ibаdәtdir.” (“Müstәdrәkül-vаsаil”, c. 9, sәh.153.)


نَظَرُ الْمُؤْمِنِ فِي وَجْهِ أَخِيهِ حُبّاً لَهُ عِبَادَةٌ

“Möminin mömin qаrdаşının üzünә mәhәbbәtlә bахışı dа ibаdәtdir.” (“Müstәdrәkül-vаsаil”, c. 9, sәh.153.)


النَّظَرُ فِي وَجْهِ الْعَالِمِ حُبّاً لَهُ عِبَادَةٌ

“Аlimin üzünә mәhәbbәtlә bахmаq ibаdәtdir.” (“Müstәdrәkül-vаsаil”, c. 9, sәh.153.)


نَظَرُالْمَرأَةِ اِليٰ زَوجِها عِبادَةٌ وَتَكفِيرٌ لِلذُّنُوب

“Qаdının әrininә bахmаsı ibаdәtdir vә оnun günаhlаrının kәffаrәsidir.” (“Lәаlil-әхbаr”, c. 3, sәh. 285.)


النَّظَرُ فِي الْمُصْحَفِ عِبَادَةٌ وَ النَّظَرُ إِلَى الْكَعْبَةِ عِبَادَةٌ

“Qurаn vә Kәbәyә bахmаq ibаdәtdir.” (“Müstәdrәkül-vәsаil”, c. 9, sәh.153.)


النَّظَرُ إِلَى الْإِمَامِ الْمُقْسِطِ عِبَادَةٌ

“Аdil rәhbәrә bахmаq ibаdәtdir.” (“Bihаrul-әnvаr”, c. 71, sәh. 73.)


İmаm Sәccаd (ә) buyurub:


وَ أَمَّا حَقُّ فَرْجِكَ فَحِفْظُهُ مِمَّا لَا يَحِلُّ لَكَ

“Övrәtin hаqqı оnu hаrаm şеylәrdәn qоrumаqdır.” (“Bihаrul-әnvаr”, c. 71, sәh. 264.)


İmаm Bаqir (ә) buyurub:


كُلُّ عَيْنٍ بَاكِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غَيْرَ ثَلَاثٍ عَيْنٍ سَهِرَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ عَيْنٍ فَاضَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَ عَيْنٍ غُضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ

“Qiyаmәtdә üç gözdәn bаşqа bütün gözlәr аğlаyаr: 1. Аllаhа хаtir gеcәni оyаq qаlаn göz; 2. Аllаh qоrхusundаn аğlаyаn göz; 3. Hаrаmlаrа bахmаyаn göz.” (“Bihаrul-әnvаr”, c. 71, sәh. 126.)
Cavab
Fatimə Nuri Xuda

Qarışqa və qələm
Ağıl, Allahın iradəsi olmadan daş kimidir
Böyük arif, şair və mütəfəkkir Mövlana Cəlaləddin Rumi “Məsnəvi” (“Məsnəvi-mənəvi” adı ilə məşhurdur) kitabında həqiqi failin Allah olmasını şer dili ilə təsvirə çəkmişdir.

Şerin məzmunu belədir:

Kiçik bir qarışqa qələmin kağız üzərində hərəkət etdiyini və gözəl rəsmlər çəkdiyini gördü. Başqa bir qarışqaya dedi: - Bu qələm yasəmən və süsən gülləri kimi çox gözəl və qəribə rəsmlər yaradır. O qarışqa dedi: - Bu qələmin işi deyil, əsil fail barmaqdır ki, qələmi hərəkətə gətirir. Üçüncü qarışqa dedi: - Xeyir, fail barmaq deyil, qoldur. Çünki barmaq öz gücünü qoldan alır. Qarışqalar beləcə mübahisəyə davam etdilər və söz insanın daha yuxarı bədən üzvlərinə çəkildi. Nəhayət, bu məsələ qarışqaların rəisinə çatdı. O, çox müdrik və zəkalı idi. Qarışqaların rəisi dedi: - Bu məharət maddi və zahiri aləmdən güc almır. Bu, ağılın işidir. İnsanın maddi bədəni yuxu və ölümün gəlməsi ilə huşdan gedir və özündən xəbəri olmur. Bədən, təkcə geyimdir. Bu rəsmləri o insanın ağlı yaratmışdır.
Mövlana dastanın ardında deyir: - O ağıllı qarışqa da həqiqəti bilmirdi. Ağıl, Allahın iradəsi olmadan daş kimidir. Əgər Allah bir anlığa ağılı öz halına buraxsa, həmin böyük zirəng ağıl, ağrılı səhvlər və nadanlıqlar edər.

Hazırladı: Seyid Zahir
Cavab
Fatimə Nuri Xuda

İmam Sadiqdən (ə) qızıl nəsihətlər
Dini qardaşınız sizin yanınızda olmadıqda onun sizi necə yaxşı xatırlamasını istəyirsinizsə, siz də onu ən yaxşı şəkildə xatırlayın
İmam Sadiq (ə) səhabələrinə buyurdu:
Məndən bir söz eşidin ki, o, sizin üçün qiymətli atlardan daha yaxşı və dəyərlidir:

1. Sizlərdən heç kim gərəkinə gəlməyəcək sözü danışmasın. İşinə yarayacaq bir çox sözləri də tərk etsin, ta onun yerini tapsın. Çünki nə çox danışanlar vardır ki, yersiz söz deyirlər və o sözü ilə özləri üçün cinayətin yaranmasına səbəb olurlar.

2. Sizlərdən heç kim cahil və ya dözümlü insanlarla mübahisə və münaqişə etməsin. Çünki hər kəs dözümlü insanla mübahisə etsə, onu özündən uzaqlaşdırmışdır. Hər kəs cahil insanla mübahisə etsə, onu həlakətə salmışdır.

3. Dini qardaşınız sizin yanınızda olmadıqda onun sizi necə yaxşı xatırlamasını istəyirsinizsə, siz də onu ən yaxşı şəkildə xatırlayın.

4. Sizin əməl və rəftarınız, yaxşılıq qarşısında mükafat veriləcəyini, cinayət qarşısında həbs olunacağını bilənlər kimi olsun.

Qaynaq:
“Came əhadis şiə” c.13, səh. 508.
“Vəsailuş-şiə”, c. 12, səh. 194.
“Əmali”, Şeyx Tusi, səh. 224.
“Mustədrəku səfinə”, c. 9, səh. 165.
“Biharul-ənvar”, c. 2, səh. 130.
Cavab
behrem.1995
behrem.1995
23:39:26

salam namaz qilarken sef etsek ne etmeliyik ?
Cavab
RuQeYyA
RuQeYyA
22:51:07

Qizlar hicri qemeri tarixi ile 9 yasindan mukellef olur cunki miladi tarixla 3 ay ferq olmalidir yeni 3 ay hicri qemeri tarixi daldadir ama 3 cu sualinizi bilmirem
Cavab
RuQeYyA
RuQeYyA
22:49:41

May

03 May-25 Rəcəb - İmam Museyi Kazımın (ə) şəhadəti

05 May-27 Rəcəb - Məbəs günü

11 May-03 Şaban - İmam Huseynin (ə) mövludu

12 May-04 Şaban - Hz.Əbəlfəzl Abbasın (ə) mövludu

13 May-05 Şaban - İmam Səccadın (ə) mövludu

19 May-11 Şaban - Hz.Əli Əkbərin mövludu

23 May-15 Şaban - İmam Zamanın (ə) mövludu
Cavab
azerbaycanYaHuseyn

Salam bir sual verim paltarlari yuyanda pak etmek ucun hansi qusul verilir?
Cavab
Arzu
Arzu
22:43:46

Salam aleykum axsaminiz xeyir necesiz?Menim suallarim,olacaqdi.Qizlara oruc 9 yasdan vacib olur ya 12 yas?Imam Huseyn (e) movludu ayin neçesine dusur?
Biride budurki deyiller ölünun ayagi altda oturanda onunla ruhlarin göruwur bu duz fikirdi?
Cavab
Kerbela Gunesi

✨✨✨✨✨✨✨✨
☀⭐Bu saray kimindir? ⭐🌙
✨✨✨✨✨✨✨✨
Bir gün İmam Kazim (əleyhissəlam) Harunun Bağdaddakı böyük və təm-təraqlı saraylarından birinə daxil olur. Öz qüdrət və hökumətinə uymuş Harun sarayını göstərərək təkəbbürlə soruşdu:

"Bu saray kimindir?”

Harunun bu cür deməkdən məqsədi qüdrət və imkanatını İmama göstərmək idi. İmam Kazim (əleyhissəlam) Harunun bər-bəzəkli sarayına heç bir əhəmiyyət vermədən son dərəcə cəsarətlə buyurdu:

"Bu ev fasiqlərin evidir. Hansı ki Allah-taala onların haqqında buyurur: 

"Yer üzündə haqsız yerə layiq olmadıqları halda təkəbbürlük edənləri ayələrimi anlamaqdan yayındıracağam mane olacağam.

Onlar nə möcüzə görsələr ona inanmazlar.

Onlar haqq yolu görsələr onu qəbul etməz azğınlıq yolunu görsələr onu özlərinə yol seçərlər.

Bunun səbəbi isə onların ayələrimizi yalan hesab etmələri və ondan qafil olmalarıdır.” 

Harun bu cavabdan bərk narahat olub öz qəzəbini güclə boğub qızarmış halda soruşdu: 

"Onda bu ev kimindir?”

İmam Kazim (əleyhissəlam) buyurdu:

"(Əgər həqiqəti bilmək istəyirsənsə) bu ev bizim şiələrimizindir ancaq başqaları zorla onu qəsb edib sahibi olmuşlar.”

Harun: "Əgər bu ev şiələrindirsə bəs, onda nə üçün evin (əsl) sahibi onu tələb etmir?”

İmam Kazim (əleyhissəlam):

" Bu ev əsl sahibindən abadlıq dövründə alınmışdır indi onun sahibi nə vaxt onu abad etmək iqtidarında olsa onu yenidən geri alacaq.”
✨💧✨💧✨💧✨💧
Mənbə: "İmam Museyi-Kazim əleyhissəlamın həyatı" kitabı.
✨💧✨💧✨💧✨💧
Əssəlamu ələykum ya İmam Musa ibn Cəfər ələyhis-salam
✨💧✨💧✨💧✨💧
Cavab
Əhli aşiq
Əhli aşiq
19:54:10

İcənizlə bir sual verim.
Sual: biz insanlardan qəbirdə hansı şəkkiyyatlardan sual olunacaq?
Cavab
Əhli aşiq
Əhli aşiq
19:51:40

Allahummə sayli əla Məhəmmədin və ali Məhəmməd.
Cavab
Kerbela Gunesi

✨💧✨💧✨💧✨💧
Allaha ibadət və xalqa xidmət
✨💧✨💧✨💧✨💧

Yeddinci imam həzrət Musa ibn Cəfər (ə) dövrünün ən abid, ən fəqih, ən səxavətli və ən möhtərəm şəxsi olmuşdur. Rəvayətdə deyilir:

Həzrət bütün gecə nafilələrini yerinə yetirər, ardınca sübh namazını qılıb, duaya məşğul olardı. Sübhədək səcdə halında qalardı. Həzrət tez-tez bu duanı təkrarlayardı:

"Pərvərdigara! Səndən ölüm zamanı rahatlıq, hesab zamanı əfv diləyirəm.”

Həzrətin dualarından birində belə deyilir:

"Bəndənin günahı böyükdür. Beləsə, Sənin əfvin gözəl olar.”

İmam daim Allah qorxusundan ağlayar, göz yaşları saqqalını isladardı.

İmam Əhli-beyti və yaxınlarını hamıdan çox yoxlayardı.

Gecənin qaranlığında Mədinə yoxsullarına əl tutar, onların halını öyrənərdi.

Onlara dinar və dirhəm, buğda və xurma paylayardı.

Amma kimsə bilməzdi ki, bu lütfün sahibi kimdir.
✨💧✨💧✨💧✨💧
Kitabın adı: Əhli-Beyt (ə)
✨💧✨💧✨💧✨💧
Əssəlamu ələykum ya İmam Musa ibn Cəfər ələyhis-salam
✨💧✨💧✨💧✨💧
Cavab
Aşiqi Rüqəyya

Allahın salamı və rəhməti üzərinizə olsun. Bu gün İmam Museyi Kazim (ə) şəhadət günüdür. Bu münasibətlə başda İmam Zaman (ə.f) olmaqla bütün şiələrə baş sağlığı verirem. Peyğəmbər (s) hədisində buyurmuşdur ki " Xəstələriniz olanda övladım İmam Museyi Kazim (ə) təvəssül edin." Allah ağamızın əli ilə bütün xəstələrə şəfa versin Amin . Əllahummə salli əla Muhəmməd və ali Muhəmməd.
Cavab
islam awiqi
islam awiqi
17:01:51

Çərşənbə axşamı gününün namazı: Həzrəti İmam Həsən Əsgəridən (ə) nəql olunmuşdur ki,Allah-Təala çərşənbə axşamı günü6 rəkət namaz qılıb,hər rəkətdə “Həmd”dən sonra “Amənərrəsul” ayəsini axıra qədər və 1 dəfə “İza Zulzilətil” surəsini oxuyan şəxsin günahlarını bağışlayar,dünyaya gəldiyi gün kimi günahlardan paklanar.
Cavab
islam awiqi
islam awiqi
16:39:08

Əhli aşiq,
Amin bacım cümləmizdən İnşəAllah.
Cavab
Əhli aşiq
Əhli aşiq
16:28:40

İslam aşiqi
Bacı Təşəkkür edirəm Allah razı olsun
Cavab
islam awiqi
islam awiqi
15:46:50

Əhli aşiq,
Və ələyki salam bacım.Buyurun linkə daxil olun.Çətinlik çəkdiyiniz yerlərdə deyərsiz köməklik edərik İnşəAllah.
My Webpage
Cavab
Muxtar davamçisi

Əhli aşiq,
Allahin salami uzerinize olsun,baci.Ne komek lazimdi?
Cavab
Əhli aşiq
Əhli aşiq
15:28:14

Allahın salamı məğfirəti rəhməti sizlərə olsun
xəbər hazırlamışıq sayta yerləşdirməyə bizə köməklik edəsiz xahiş edirik bacılar.
Cavab
Əhli aşiq
Əhli aşiq
15:18:48

Niyə bəzi günahlar insanın bütün yaxşı əməllərini məhv edir?

Məsələn, 20 il sədaqətlə sahibinə xidmət göstərən şəxs sonradan onun uşağını öldürsə bu onun bütün zəhmətlərini heç edər.
Bombanın partlayışı insanların böyük zəhmətlə ərsəyə gətirdiklərini bir anda dağıdıb məhv edir.
Bir pis hərəkət isə uzun illərin dostluğunu unutdurur.
Bir qaşıq zəhər bütün sağlamlığı məhv edir.
Bıçağın ucunun bir an gözə dəyməsi illərin korluğuna səbəb olur.
Necə ki, Qurani-Kərimin "Bəqərə" surəsinin 217-ci ayəsində deyilir: "Sizlərdən kim dinindən dönsə və küfr halında ölsə, belə şəxslərin yaxşı əməlləri dünya və axirətdə puça çıxacaq."
Lakin Quran-Kərimdə insanın bir yaxşı əməli sayəsində pisliklərinin aradan getməsi haqda da ayələr mövcuddur. Məs. "Təğabun" surəsi 9- cu ayədə göstərilir: "Kim Allaha iman gətirsə və saleh əməllər görsə, Allah onun günahının üstünü örtər."
"Hud" surəsi, 114-cü ayədə isə deyilir: "Namaz sizin günahlarınızı aradan aparır."

Ustad Möhsün Qəraəti
Cavab
Neyneva
Neyneva
12:02:09

AŞİQ ÖZ MƏŞUQUNDAN NƏ İSTƏYİR❓

-Doktor Həmid Fərzam Şeyx Rəcəb Əli Xəyyat barəsində belə buyurur: Bəzi hallarda Şeyx ali irfani mətləbləri bizə başa salmaq üçün çox sadə və incə məsəl gətirərdi.

-Məsələn deyirdi:
Bir aşiq🌺 öz mə'şuqunun evinin qapısını döydü, mə'şuqu soruşdu:
Çörək istəyirsən❓
Dedi: Xeyr.
Dedi: Su istəyirsən❓
Dedi: Xeyr.
Mə'şuq dedi: Bəs nə istəyirsən❓
Dedi: Mən səni istəyirəm❗
Dostlar❗ Evin sahibini sevməlisiniz, onun yeməyini, plovunu yox❗

- Sədi demişkən:Gərəz dust çeşmət bəri ehsani ustTu dərbəndi xişi nə dərbəndi dust
Bu şe'ri bizim üçün oxuduqdan sonra deyərdi: Yalnız Allahı❣ istəməlisiniz, hər nə iş görürsünüzsə, Allah xatirinə görün. Allahın Özünə aşiq olun🌺.
Hətta Ona savab qazanmaq üçün də ibadət etməyin.Bəzən çox şirin avazla buyururdu: Elə bir iş gör ki, zülflərin ora ilişsin.Çox münasib məsəllər, xüsusilə Hafizin şe'rlərini şahid gətirirdi ki, bu da şagirdlərinin qəlbinə çox təsir edirdi:
"Gərət həvasət ke mə'şuq nə qosilət peyvənd Niqahdar sərreşte ta niqahdarəd"
Cavab
Neyneva
Neyneva
11:57:42

Bir gün tələbələrdən biri öz şeyxindən soruşur-Ey şeyx! Biz uca Allaha qarşı bu qədər günah edirik bəs niyə görə O,bizi cəzalandırmır?
Şeyx cavab verir: Sənə o qədər cəza verib ki,amma sən onları dərk eləmirsən! Səndən dua eliyəndə o şirinlik var haa onu almıyıbmı?!
Məgər insana qəlb sərtliyindən böyük cəza var? Xeyrli əməllərə müvəffəq olmursan! Məgər bu cəza deyilmi?! Məgər görmürsən,neçə günlər keçir,amma Quranın üzünü açmırsan?!
Hətta bəzən elə olur ki,uca Allahın bu ayəsini eşidirsən,Biz bu Quranı dağlara endirsəydik,Allahın qorxusundan param-Parça olardılar! Amma sənə heç təsir eləmir?! Sanki eşitməmiş kimi gəzirsən?! Məgər görmürsən üzərində nə qədər gecələr keçir,amma sən gecə namazlarından məhrum olmusan?! Məgər görmürsən Ramazanda səni tənbəllik basır,şəvvalın 6 gününü,zil hiccənin 10 gününü oruc tutub saleh əməllər edə bilmirsən?! Məgər hiss etmirsən itaət sənə çox ağır gəlir? Məgər hiss eləmirsən səhər axşam zikirləri sənə ağır gəlir bəzən heç eləmirsən?! Məgər hiss eləmirsən şəhvət və hava küləyi gələn kimi həmən əsirsən?! Məgər hiss eləmirsən mal sevgisinə tutulmusan?! Məgər hiss eləmirsən qeybət,nəmmamlıq,və yalan danışmaq sənə çox asand gəlir?! Məgər hiss eləmirsən fəzilətli əməllərlə məşğul olmursan,amma sənə aid olmayan işlərə girişirsən?! Məgər hiss eləmirsən ən çox dünyanın dalına düşmüsən,amma axirətə çoox az vaxt ayırmısan?! Bax bütün bunlar hamısı xeyrdən məhrum olmaqdır.Və uca Allahın cəzasıdır.

Müəllif: - Əmrah Müntəzir
Cavab
islam awiqi
islam awiqi
09:02:33

ÇӘRŞӘNBӘ AXŞAMI GÜNÜN ZİKRİ: YA ӘRHӘMӘR-RAHİMİN! (100 DӘFӘ) GÜNÜN DUASI: Rəhman və Rəhim Allahın adı ilә. Hәmd olsun Allaha, hәmd Onun haqqıdır. Ona, layiq olduğu tәrzdә çoxlu hәmd edirәm. Allaha nәfsimin şәrindәn pәnah aparıb, Ona sığınıram. Çünki, hәqiqәtәn nәfs, Rәbbinin rәhm etdiyi şәxslәrdәn başqa insanları pisliklәrә sürüklәyir. Pәnah aparıram Allaha, şeytanın şәrindәn, o şeytan ki, mәnim günahımın üstünə günah artırır. Hәr günahkar zalım, zülmkar hakim vә güclü düşmәnimdәn Allaha pәnah aparıram. İlahi! Mәni öz qoşunundan qәrar ver! Çünki hәqiqәtәn, yalnız Sәnin qoşunun qalibdir. Mәni Öz dəstəndәn qәrar ver, çünki hәqiqәtәn, yalnız sәnin dəstən nicat tapanlardır. Mәni öz dostlarından qәrar ver, çünki hәqiqәtәn, Sәnin dostların üçün heç bir qorxu yoxdur vә onlar qәm-qüssә görmәzlәr. Pәrvәrdigara! Mәnim dinimi islah et, çünki, o (dinim) işlәrimin ismәtidir. Axirәtimi dә islah et, çünki, o әbәdi qәrargah evim, alçaq insanlarla qonşuluqdan sığınacaq yerimdir. Hәyatımı hәr bir xeyir işdә artım sәbәbi vә vәfatımı bütün şәrlәrdәn xilas olma sәbәbi qәrar ver! Pәrvәrdigara! Məhәmmәdә, Peyğəmbərlәrin sonuncusuna vә mürsәl Peyğəmbərlәrin sayının tamamlayıcısı vә onun pak Əhli-beytinə vә nәcabәtli sәhabәlәrinә salavat göndәr! Bütün qәm-qüssәmi vә düşmәnlәrimi aradan götür! Sәni and verirәm adlarının daha üstünü olan Allah adına, yer vә göyün Rәbbi olan Allah adına ki, әvvәli Sәnin qәzәbin olan bütün xoşagәlmәz işlәrdәn sәndәn sığınacaq istәyirәm. Әvvәli Sәnin razılığın olan bütün bәyәnilәn şeylәri Sәndәn istәyirәm. Mәnim ömrümü öz tәrәfindәn olan başlanmağınla sona yetir! Ey ehsan sahibi olan Allah!
Cavab

   

Canlı TV

Son şərhlərAbunə ol

Təqvim


Facebookda Biz

Mərsiyyə yüklə

Statistika

+13  
Xəbərlər: 14564
+21  
Şərhlər: 47626
+3  
İstifadəçilər: 4492

Bunlardan:
Admin: 2
Redaktor: 3
Sayt nəzarətçisi: 6
VİP: 31
Şərh nəzarətçisi: 1
İstifadəçi: 4449

Qeydiyyatdan keçiblər:
Bu gün: 3
Dünən: 5
Həftə ərzində: 19
Ay ərzində: 69

Sorğu

Namaz qılırsız?
1)Bəli
2)Xeyir
3)Qılmağı fikirləşirəm
4)Əvvəllər qılırdım

Təqvim

«    May 2016    »
BeÇaÇCaCŞB
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Müəllif: Admin | 12-11-2013, 12:30 | Baxılıb: 271

Yuxu yozmalari-A hərfi üzrə

Bölmə: Yuxu yozmaları
Şərhlər: 13. Gül Ay
Müəllif: Admin | 12-11-2013, 12:39 | Baxılıb:

Yuxu yozmalari-V hərfi üzrə

Bölmə: Yuxu yozmaları
Şərhlər: 3. zehra balasi
Müəllif: Admin | 12-11-2013, 13:16 | Baxılıb:

Yuxu yozmalari-Q hərfi üzrə

Bölmə: Yuxu yozmaları
Şərhlər: 5. Sirli_melek
Müəllif: Admin | 12-11-2013, 13:21 | Baxılıb:

Yuxu yozmalari-D hərfi üzrə

Bölmə: Yuxu yozmaları
Şərhlər: 2. Melek
Müəllif: Admin | 12-11-2013, 13:30 | Baxılıb: 907

Yuxu yozmalari-Ə hərfi üzrə

Bölmə: Yuxu yozmaları
Şərhlər: 0
Müəllif: Admin | 12-11-2013, 13:35 | Baxılıb:

Yuxu yozmalari-Z hərfi üzrə

Bölmə: Yuxu yozmaları
Şərhlər: 1. Ya Rebbim sene geldim
Müəllif: Admin | 12-11-2013, 13:42 | Baxılıb:

Yuxu yozmalari-Z hərfi üzrə

Bölmə: Yuxu yozmaları
Şərhlər: 5. Mehrac
Müəllif: Admin | 12-11-2013, 13:47 | Baxılıb: 1151

Yuxu yozmalari-Y hərfi üzrə

Bölmə: Yuxu yozmaları
Şərhlər: 1. Cariqli Sehzade
Müəllif: Admin | 12-11-2013, 13:53 | Baxılıb: 3015

Yuxu yozmalari-K hərfi üzrə

Bölmə: Yuxu yozmaları
Şərhlər: 2. huseyin asiqi
Müəllif: Admin | 12-11-2013, 13:57 | Baxılıb:

Yuxu yozmalari-G hərfi üzrə

Bölmə: Yuxu yozmaları
Şərhlər: 6. Afet Ismailova